Polmeet
  


     Brugeraftale

Du skal være 18 år for at oprette en profil på Polmeet.dk.
--
Polmeet.dk forbeholder sig retten til at anvende din e-mail adresse til at sende nyhedsbreve, som kan indeholde annoncer.

Polmeet.dk må også gerne anvende dem til at svare på feedback fra dig omkring vores side. Din e-mail giver dig en sikkerhed, hvis du skulle glemme din adgangskode.
--
Bemærk venligst, at enhver person, som er bruger af denne internetside til enhver tid har adgang til de oplysninger, som du opgiver. Vi tager ikke ansvar for nogen form for brug eller misbrug af de personlige oplysninger, du har opgivet på vores internetside.
--
Hvordan kan du varetage din egen sikkerhed ved brug af vores internetside?

- Luk altid din browser ned og log dig af internettet, når du er færdig. Dette vil forhindre andre personer i at tilegne sig adgang til dine personlige oplysninger og korrespondance.

- Polmeet.dk har ikke kontrol med de internetsider, som vi har links til, og vi tager heller ikke ansvar for indholdet på disse sider. Du bør altid læse de betingelser, der er offentliggjort på andre internetsider.

- Hold din adgangskode og andre medlemsoplysninger hemmelige. Kontakt os venligst med det samme, hvis du opdager, at en udenforstående person har tilegnet sig adgang til dit medlemsområde.

--

"Polmeet.dk" betyder de tjenester, som har til formål at gøre det lettere for folk at mødes online med personlige og ikke-kommercielle hensigter. Der er adgang til Polmeet.dk med eller uden betaling.
"Bruger" og ”Medlem” betyder enhver gyldigt tilmeldt bruger/ethvert gyldigt tilmeldt medlem af Polmeet.dk’s tjenester, der har eller ikke har betalt for at bruge Polmeet.dk.

1. Som voksent medlem er du ansvarlig for al information indeholdt i din profil og al kommunikation med andre brugere.
Vi er ikke i stand til, ej heller er det praktisk muligt, at føre tilsyn med eller kontrollere brugernes anvendelse af vores dating side. Derfor er du indforstået med og accepterer fuldt ansvar for dine handlingers lovlighed under alle anvendelige love. Polmeet.dk påtager sig intet ansvar for lovligheden af dets brugeres handlinger;

2. Det er ulovligt at indtaste en anden persons e-mail adresse, en falsk e-mail adresse eller at oprette en profil, der kan forbindes med en anden person.
Det er ikke tilladt at opgive personlige kontaktoplysninger på Polmeet.dk. Vi påtager os ikke ansvaret for følger forårsaget af, at personlige kontaktoplysninger er opgivet til andre medlemmer i vores netværk. Personlige kontaktoplysninger, som kan identificere dig eller andre personer, kan f.eks. være dit eller andre personers rigtige navne, telefonnumre, ICQ-numre, postadresser eller andre kontaktdetaljer. Vær venligst opmærksom på, at kontaktoplysninger, som du har videregivet, kan bruges af andre medlemmer.

3. Det er forbudt at sende eller videregive anstødeligt materiale på vores side, herunder anstødeligt sprog eller seksuelt materiale (inklusive billeder);

4. Det er forbudt at chikanere andre ved fortsatte forsøg på at kommunikere med en person, som tydeligt har bedt dig om at stoppe kommunikation. Du er ansvarlig for, at din adfærd over for andre brugere er lovlig og overholder alle anvendelige love. I tilfælde af, at din adfærd ikke overholder alle anvendelige love eller en hvilken som helst klausul i denne brugeraftale, frafalder alle dine rettigheder, krav, sagsanlæg og retsforfølgninger mod Polmeet.dk, dog er denne klausul undtaget.

5. Polmeet.dk forbeholder sig ret til at slette/ændre profiler, der udnytter Polmeet.dk kommercielt eller indeholder anden form for reklame.

6. Polmeet.dk forbeholder sig retten til at ophæve ethvert medlemskab, hvis medlemmet misligholder disse regler og betingelser, herunder - uden indskrænkning - i tilfælde af, et medlem er under mistanke for eller kendt skyldig i at have været involveret i kriminel aktivitet i forbindelse med vores tjenester, eller hvor Polmeet.dk har haft betænksomhed på et hvilket som helst tidspunkt. Polmeet.dk har intet ansvar over for dig, hvis vi ophæver dit medlemskab af en hvilken som helst grund. Du giver afkald på alle rettigheder over for Polmeet.dk i tilfælde af uredelig adfærd.

7. Polmeet.dk forbeholder sig retten til at skjule en profil, hvis den er anstødelig, indtil den anstødelige del er blevet ændret. Uden at indskrænke sine juridiske rettigheder, forbeholder Polmeet.dk sig retten til at fjerne en profil, som er blevet sendt til vores side, helt eller delvist, hvis Polmeet.dk modtager en anvisning, et krav eller en anmodning om at gøre dette fra en hvilken som helst statslig instans.

8. Polmeet.dk har intet ansvar for information eller materiale, som er sendt eller videregivet via vore tjenester.

9. Polmeet.dk forbeholder sig retten til at ændre reglerne og betingelserne på et hvilket som helst tidspunkt ved at offentliggøre de ændrede betingelser på vores side. Du vil være bundet af de ændrede betingelser fra offentliggørelses tidspunktet.

10. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige over for et medlem for direkte eller indirekte skader forårsaget af anvendelsen af Polmeet.dk’s tjenester. Yderligere fralægger vi os alt ansvar til det fulde omfang, som er stadfæstet ved lov, uanset sagsanlægsmetode, for medlemmers adfærd eller forsømmelse. Ikke desto mindre er intet i denne Brugeraftale påtænkt at begrænse eller ekskludere et hvilket som helst ansvar, som påhviler Polmeet.dk, hvor anvendelige love forbyder dette. Hvis du ikke inden for 12 måneder informerer Polmeet.dk den relevante adfærd, som er årsag til rettigheder, sagsanlæg, retsforfølgelse og krav, så giver du dit samtykke til at fritage Polmeet.dk fra alle rettigheder, krav, sagsanlæg, retsforfølgninger, som du kunne have mod Polmeet.dk, dog er denne klausul undtaget.

11. Polmeet.dk ønsker, at du skal være klar over, at der er risici ved at have kontakt med internetbrugere fra andre lande, mindreårige personer eller personer, som handler under falsk identifikation eller med andet kriminelt formål.

12. Pålidelig brugeridentifikation på internettet er vanskelig. Derfor kan Polmeet.dk ikke bekræfte, at et medlem er den person, som han eller hun hævder at være. Du må derfor være forsigtig, når du har kontakt med andre medlemmer eller brugere.

13.  Da Polmeet.dk ikke er og ikke kan blive involveret i kommunikation og aktiviteter medlemmer imellem, fritager du hermed, så vidt lovligt, Polmeet.dk fra alle krav og skader (direkte og indirekte) af en hvilken som helst art, bekendtgjort og ikke bekendtgjort, mistænkt og ikke mistænkt, offentliggjort og ikke offentliggjort forårsaget af eller forbundet med en konflikt i tilfælde af, at du kommer i konflikt med et andet medlem.

14.  Du er ene og alene ansvarlig for den information, som du registrerer i din profil. Polmeet.dk handler udelukkende som passiv kanal for offentliggørelse og distribution af din online profil. Ikke desto mindre kan Polmeet.dk skride ind, hvis vi anser, at det er nødvendigt og behørigt efter eget skøn, for eksempel hvis Polmeet.dk mener, at din profil kan skabe ansvar for os, eller hvis den kan forårsage, at vi mister (helt eller delvis) adgang til vores tjenester eller andre leverandører. Polmeet.dk kan ændre eller fjerne din profil helt eller delvist.

15. Du skal sikre, at indholdet i din profil

- ikke er ærekrænkende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende;

- ikke er pornografisk eller indeholder børnepornografi.

16. Ved oprettelse af en profil på Polmeet.dk giver du samtidigt samtykke til, at Polmeet.dk må vise din profil samt dine billeder for Polmeet.dks brugere og til alle internetbrugere, der benytter søgningsfunktion på siden Polmeet.dk, og at søgemaskiner, fx Google, kan anvende elementer fra din profil, inklusive billeder, i søgeresultater og andre tjenester.
17. Bestemmelserne i denne aftale er underlagt ændringer, og hvis en hvilken som helst bestemmelse i denne Brugeraftale skønnes at være ugyldig eller ikke kunne træde i kraft, kan denne bestemmelse blive fjernet, og de resterende bestemmelser vil træde i kraft;

18. Hvis Polmeet.dk ikke skrider ind i forbindelse med en overtrædelse af denne Brugeraftale fra din side, forbeholder Polmeet.dk sig retten til at skride ind ved efterfølgende eller lignende overtrædelser;

19. Denne Brugeraftale må ikke fortolkes til ugunst for os, udelukkende fordi Polmeet.dk har udarbejdet den.

20. Denne Brugeraftale indeholder den komplette forståelse af og aftale mellem Polmeet.dk og dig i forbindelse med anvendelsen af vores tjenester.

 

 

Programowanie, pozycjonowanie i opieka websign.pl